Το χειρουργείο μεταμόσχευσης ζωντανού νεφρού μπορεί να γίνει μέσω παραδοσιακού ανοιχτού χειρουργείου ή μέσω μιας νεότερης λαπαροσκοπικής τεχνικής που είναι διαθέσιμη σε κάποια κέντρα μεταμόσχευσης. Το χειρουργείο κατά το οποίο αφαιρείται ο νεφρός ονομάζεται νεφρεκτομή.