Ο καθένας μας φυσιολογικά έχει δύο νεφρούς, αν και μπορούμε να ζήσουμε μια υγιή ζωή με έναν. Η ζώσα δωρεά νεφρού συμβαίνει όταν κάποιος αποφασίσει από μόνος του να δωρίσει έναν από τους νεφρούς του σε κάποιον που χρειάζεται μεταμόσχευση. Αυτή η κίνηση συμπόνοιας προσφέρει σε αυτόν που βρίσκεται στην αναμονή για μεταμόσχευση μια εναλλακτική της θεραπείας υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση κάθαρση.

Η δωρεά νεφρού είναι το πιο συχνό είδος δωρεάς ζωντανού οργάνου. Η ζώσα μεταμόσχευση νεφρού είναι η πιο επιτυχής από όλες τις μορφές μεταμόσχευσης.