Ο νεφρολόγος μπορεί να διερευνήσει τον τύπο της νεφρικής οστεοδυστροφίας εξετάζοντάς τον ασθενή και υποβάλλοντας τον σε συγκεκριμένες εξετάσεις αίματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να διενεργηθεί βιοψία οστών. Η βιοψία οστού περιλαμβάνει την λήψη ενός μικρού δείγματος από το οστούν, συνήθως από το ισχύο, και την μελέτη του υπό το μικροσκόπιο. Αυτές οι εξετάσεις βοηθούν τον γιατρό σας να αποφασίσει από ποια μορφή οστεοπάθειας πάσχει ο ασθενής και ποια θεραπεία είναι η κατάλληλη για εκείνον.

Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες θεραπείες;

Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

· Μείωση της καταναλούμενης ποσότητας φωσφόρου
· Πρόσληψη φαρμάκων που ονομάζονται φωσφοροδεσμευτικά
· Πρόσληψη φαρμάκων με την ενεργή μορφή της βιταμίνης D
· Πρόσληψη συμπληρωμάτων ασβεστίου
· Αλλαγές στην θεραπεία αιμοκάθαρσης
· Ένα πρόγραμμα ασκήσεων που έχει εγκριθεί από τον γιατρό
· Πρόσληψη φαρμάκων με σκοπό την μείωση των επιπέδων της παραθορμόνης, ή χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθούν κάποιοι από τους παραθυρεοειδούς αδένες.