Κατ’ αρχήν, μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για την ζώσα δωρεά οργάνου, και μάθετε την ομάδα αίματός σας. Έπειτα, επικοινωνήστε με τον ελληνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για να κανονίσετε τις εξετάσεις που θα επιβεβαιώσουν αν οι ομάδες αίματός σας είναι συμβατές. Από εκείνο το σημείο, το προσωπικό του κέντρου μεταμόσχευσης θα σας καθοδηγήσει κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης.