Η ζώσα δωρεά νεφρού προέρχεται τις περισσότερες φορές από ένα μέλος της οικογένειας, όπως είναι ο γονιός, ο αδερφός ή αδερφή. Δότης επίσης μπορεί να είναι ένας σύντροφος. Συγγένεια ανάμεσα στον δότη και τον λήπτη, αν και είναι οφέλιμη, δεν είναι πάντα απαραίτητη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην βελτιωμένη αντι-απορριπτική φαρμακευτική αγωγή.

Οποιοσδήποτε υγιής άνθρωπος μπορεί να δωρίσει έναν νεφρό. Η ηλικία που επιτρέπεται να γίνει κάποιος δότης ποικίλλει από τα 18 και συνήθως έχουν ηλικία μικρότερη από 70 έτη. Θα πρέπει να έχουν καλή υγεία γενικά, χωρίς σοβαρές ενδείξεις υψηλής αρτηριακής πίεσης, σακχαρώδη διαβήτη, καρκίνο, νεφροπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια.

Κάποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο νεφρός τους είναι συμβατός με τον προτιθέμενο λήπτη.