Οι περισσότεροι άνθρωποι με μέτρια – προς σοβαρή – νεφρική ανεπάρκεια εμφανίζουν αναιμία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νεφροί παράγουν έναν χημικό αγγελιοφόρο (ορμόνη) που «λέει» στον μυελό των οστών να παράγει περισσότερα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτός ο χημικός αγγελιοφόρος ή ορμόνη αποκαλείται ερυθροποιητίνη. Όταν οι νεφροί δεν λειτουργούν καλά, δεν παράγουν αρκετή ερυθροποιητίνη και έτσι ο μυελός των οστών δεν λαμβάνει το μήνυμα για να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια. Το αποτέλεσμα είναι να παράγονται λιγότερα ερυθρά αιμοσφαίρια, και με την πάροδο του χρόνου οι ασθενείς να γίνονται αναιμικοί.