Υπάρχουν δυο ειδών δωρητές οργάνων: Η μετά θάνατον δωρεά συμβαίνει όταν τα όργανα δίνονται σε διαθεσιμότητα για μεταμόσχευση αφού κάποιος έχει πεθάνει. Η εν ζωή δωρεά, που συμβαίνει όταν κάποιος εθελοντικά δωρίζει ένα όργανο (συνήθως νεφρό) ή τμήμα ενός οργάνου (ήπαρ ή πνεύμονας) σε ένα πρόσωπο που το έχει ανάγκη.