Χρόνος για προγραμματισμό. Η δωρεά οργάνων και οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης μπορούν να καθοριστούν όταν τόσο ο δότης όσο και ο λήπτης είναι όσο το δυνατόν καλύτερα στην υγεία τους. Αυτό γίνεται προκειμένου να βεβαιωθούμε πως η ποιότητα του νεφρού που δωρίζεται είναι η καλύτερη δυνατή.

Μικρότερη αναμονή. Ο χρόνος που ένας λήπτης περιμένει για ένα όργανο είναι μικρότερος όταν το όργανο προέρχεται από ζωντανό δότη. Επίσης, οι άλλοι λήπτες στην λίστα αναμονής που δεν έχουν ζωντανό δότη, «ανεβαίνουν» στην λίστα αναμονής μεταμόσχευσης μόλις ο λήπτης του νεφρού από τον ζωντανό δότη αφαιρεθεί από την λίστα.

Τα ποσοστά επιβίωσης του οργάνου από τον καλύτερο δότη. Ο μεταμοσχευμένος νεφρός συνήθως διαρκεί περισσότερο από έναν νεφρό από θανόντα δότη, είναι συνήθως πιο υγιής, και συχνά λειτουργεί αμέσως.

Αίσθηση ικανοποίησης. Για την δότη, είναι μια πολύ θετική ψυχολογική εμπειρία να γνωρίζει ότι έχει βοηθήσει κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη.