Αυτή η επέμβαση διαρκεί περίπου δύο με τρεις ώρες μέχρι την ολοκλήρωσή της και το άτομο θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο για τέσσερις με έξι μέρες. Χρειάζονται κάποιες εβδομάδες για την πλήρη ανάρρωση, αν και μπορεί κατά περίσταση να επιστρέψει στην εργασία μετά από λίγες εβδομάδες αν αυτή είναι αρκετά καθιστική και δεν απαιτεί άρση βάρους ή σωματική δραστηριότητα.