Η μεταμόσχευση νεφρού είναι μια πολύ επιτυχημένη και αποδεκτή θεραπεία. Τα επίπεδα επιτυχίας της μεταμόσχευσης από έναν ζωντανό δότη είναι υψηλά και βελτιώνονται κάθε χρόνο με την πρόοδο της ιατρικής έρευνας.