Γενικά, οι δότες θα πρέπει να αποφεύγουν τα αθλήματα με έντονη σωματική επαφή (όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον εναπομείναντα νεφρό. Μια εγκυμοσύνη θα πρέπει να αναβληθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μετά την επέμβαση. Ο δότης θα πρέπει να εξακολουθήσει να κάνει ετήσιες εξετάσεις που συμπεριλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και ούρων.