Το σύστημα υγείας καλύπτει το ιατρικό κόστος της ζώσας δωρεάς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο δότης θα πρέπει να πληρώσει οποιοδήποτε μη-ιατρικό κόστος όπως είναι τα έξοδα μεταφοράς, προσωπικά έξοδα, και όποια πρόσθετα έξοδα για τυχόν φροντίδα παιδιών. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο δότης να μιλήσει με τους Συντονιστές των εν ζωή δοτών στο κέντρο μεταμόσχευσης για να μάθουν περισσότερα.