Η δωρεά νεφρού από ζωντανό δότη δεν αλλάζει την διάρκεια ζωής που αναμένεται ένας άνθρωπος να ζήσει, ούτε επηρεάζει την ικανότητά του να κάνει παιδιά. Όπως με όλα τα σοβαρά χειρουργεία, υπάρχουν κίνδυνοι επιπλοκών αλλά μπορούν συνήθως να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πνευμονία, λοίμωξη, άλγος και δυσφορία, αλλεργική αντίδραση στην αναισθησία, σύμπτυξη πνεύμονα ή δημιουργία αιματικών θρόμβων. Μακροπρόθεσμα, οι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

· Ελαφρά αυξημένος κίνδυνος υψηλής αρτηριακής πίεσης
· Πιθανότητα τραυματισμού του εναπομείναντος νεφρού. Μετά την δωρεά, θα πρέπει να αποφεύγονται τα αθλήματα με σωματική επαφή
· Ήπιος κίνδυνος ανάπτυξης ασθένειας στο εναπομείναντα νεφρό.

Κάποιοι άνθρωποι ίσως αντιμετωπίσουν ψυχολογικά προβλήματα, αν και οι περισσότεροι δότες είναι ικανοποιημένοι με την απόφασή τους να δωρίσουν έναν νεφρό.