· Πόσα γνωρίζω για την δωρεά οργάνων;
· Ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι προς εμένα προσωπικά;
· Θα μπορώ ακόμα να κάνω ασφάλεια ζωής και υγείας;
· Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της απώλειας μισθού ή ημερομισθίων κατά την διάρκεια της απουσίας από την εργασία; Θα μου δώσει ο εργοδότης μου άδεια ασθενείας;
· Η δουλειά μου απαιτεί σωματική δραστηριότητα; Πόσο χρόνο μετά το χειρουργείο θα επανέλθω σε αυτήν;
· Ποια είναι η σχέση μου με τον λήπτη; Θα διαφέρει μετά;
· Ποιος θα αναλάβει τις καθημερινές μου υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της εκτίμησης, του χειρουργείου και της ανάνηψης; Την φροντίδα του παιδιού; Το νοικοκυριού; Το καθάρισμα και το μαγείρεμα; Τις μετακινήσεις;