Μια επιτυχημένη μεταμόσχευση νεφρού ίσως βοηθήσει τα οστά των νεφροπαθών να αναρρώσουν από τις βλάβες που μπορεί να είχαν συμβεί όταν οι νεφροί δεν λειτουργούσαν καλά. Εν τούτοις, τα κορτιζόνη ή φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείες μετά την μεταμόσχευση νεφρού μποροεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στα οστά. Ο νεφρολόγος θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση των οστών μετά την μεταμόσχευση νεφρού, κάνοντας διάφορες εξετάσεις.