Η διαδικασία εκτίμησης έχει μεγάλη διάρκεια- ίσως και 6 μήνες. Πολλές εξετάσεις γίνονται προκειμένου να προσδιοριστεί αν ο πιθανός δότης είναι αρκετά υγιής ώστε να προσφέρει το νεφρό του κι αν θα ταιριάξει με τον πιθανό λήπτη. Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν: συμβατότητα ομάδων αίματος, γενικές εξετάσεις υγείας, περεταίρω εξετάσεις συμβατότητας και άλλες προκειμένου να προσδιοριστεί η υγεία του νεφρού που θα δωριστεί.

Αυτές οι έρευνες και οι συναντήσεις ίσως καταναλώσουν αρκετό χρόνο. Μπορεί ακόμα να είναι απαραίτητα κάποια ταξίδια και άδεια από την εργασία καθώς ο υποψήφιος ζωντανός δότης συναντιέται με διάφορα μέλη της ομάδας υγείας όπως είναι νεφρολόγοι, χειρουργοί μεταμοσχεύσεων, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, κ.α.