Άπαξ και ληφθεί η απόφαση να γίνει η δωρεά του νεφρού, προγραμματίζεται το χειρουργείο και εισάγονται και τα δυο μέλη στο νοσοκομείο για τις τελικές εξετάσεις πριν από το χειρουργείο. Αν υπάρχουν σε αυτό το χρονικό σημείο ανησυχίες σχετικά με την υγεία του δότη ή του λήπτη, το χειρουργείο ίσως αναβληθεί ή ακυρωθεί.