Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» η διαφύλαξη των δεδομένων της υγείας σας και των απόρρητων προσωπικών πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό υλοποιούνται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.Οποιαδήποτε τροποποίηση τίθεται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτής στον ιστότοπο kyanousstavrospatron.gr. Στον οργανισμό μας έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Όταν επισκέπτεστε το κέντρο μας τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται σε πρώτη φάση αποσκοπούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο του κέντρου μας (kyanoustavrospatron.gr) η ιστοσελίδα μας (kyanoustavrospatron.gr) λειτουργεί κάνοντας χρήση cookies. Αναφορικά με την χρήση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Όταν κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του κέντρου μας (kyanoustavrospatron.gr . Κατά την χρήση της φόρμας επικοινωνίας, συλλέγουμε τα στοιχεία που συμπληρώνετε στα πεδία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email και το τηλέφωνο με σκοπό την άμεση απάντηση στο μήνυμά σας.

Πολιτική Cookies

Η «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει το επίπεδο των δραστηριοτήτων της με τρόπο τέτοιο, ώστε να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να ελαχιστοποιεί το Περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας (browser). Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης. Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε στην Ιστοσελίδα μας κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία που προσφέρουμε και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Η kyanousstavrospatron.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, Google
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον Browser σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Η kyanousstavrospatron.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του Google AdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες και:

Η kyanousstavrospatron.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του Google Analytics) και cookie τρίτου μέρους (όπως το cookie DoubleClick.

Ειδικότερα, η «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» δεσμεύεται για τα παρακάτω:Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από αυτή. Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της. Να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών. Να παρακολουθεί και να ελέγχει τις Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις που άπτονται των λειτουργικών της δραστηριοτήτων.
Να βελτιώνει συνεχώς τις Περιβαλλοντικές επιδόσεις της και να φροντίζει για την πρόληψη της ρύπανσης του Περιβάλλοντος. Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και χρονικά καθορισμένους Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, να τους ανασκοπεί ετησίως και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξή τους. Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του Περιβάλλοντος.
Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και για την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων. Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της. Να κοινοποιεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί. Να ανασκοπεί τις αναγνωρισμένες Περιβαλλοντικές Πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, τους στόχους και τα περιβαλλοντικά προγράμματα τουλάχιστον σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης.
Η «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» αναγνωρίζει ότι η προστασία του Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων και δεσμεύεται να εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο, διαδικασία, σύστημα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την προώθηση των αντίστοιχων θετικών.

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Μονάδα Αιμοκάθαρσης
Στοιχεία επικοινωνίας