Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Η χρήση του kyanoustavrospatron.gr προϋποθέτει ότι αποδέχεσθε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του.

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο που προστατεύει από κάθε προσβολή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η ιστοσελίδα απαγορεύεται να αντιγραφεί ή να τύχει ολικής ή μερικής απομίμησης. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της ιστοσελίδας. Η παραβίαση των ως άνω επισύρει ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε έγγραφα που βρίσκονται στην παρούσα ιστοσελίδα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας περιορίζεται μόνο για πληροφόρηση και όχι για εμπορική ή προσωπική χρήση. Απαγορεύεται να μεταφέρετε με οποιοδήποτε τρόπο τα κείμενα σε άλλο δίκτυο ή να τα μεταδώσετε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτούσια ή με τροποποιήσεις. Απαγορεύεται ρητά η χρήση για οποιονδήποτε άλλο λόγο και μια τέτοια παραβίαση μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Η άδεια που προαναφέρεται δεν συμπεριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του σχεδίου, ή της διάταξης του δικτύου του kyanousstavrospatron.gr.

Φωτογραφικό υλικό
Οι φωτογραφίες που αναρτώνται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο επίσης υπόκεινται στην προστασία των νόμων που έχουν ήδη αναφερθεί και απαγορεύουν κάθε είδους προσβολή ή αναπαραγωγή.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες
Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από το kyanousstavrospatron.gr , και για τον λόγο αυτό δεν υφίσταται καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές.

Δήλωση αποποίησης
Η παρούσα ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια. Τα θιγόμενα ιατρικά θέματα προσεγγίζονται με υπευθυνότητα και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας να είναι πλήρης και αξιόπιστη. Παρ’ όλα αυτά η «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» δεν αντιπροσωπεύει την εγκυρότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε στις παραπομπές σε ιστοχώρους ή σε άλλες πηγές που μνημονεύονται στα κείμενα και για τις οποίες ο ιδιοκτήτης της παρούσας δεν φέρει καμία ιδία ευθύνη περί της ακρίβειας και εγκυρότητάς τους.

Η πρόσβαση, η χρησιμοποίηση και η αναβάθμιση είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Σε καμιά περίπτωση η «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια αρχείων και την οιαδήποτε βλάβη εξαιτίας αυτής. Επίσης η «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ» δεν ευθύνεται για οιαδήποτε πράξη σχετίζεται με την χρήση πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας.

Τα κείμενα που αφορούν σε ιατρικές και θεραπευτικές μεθόδους δεν έχουν σαν στόχο, να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση, αντί της συμβουλής, από τους επαγγελματίες Ιατρούς ή άλλους αρμόδιους επαγγελματίες. Αν χρειάζεστε συμβουλή για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, παρακαλούμε να απευθύνεστε στους ειδικούς για την υγεία, διότι απαιτείται να υποβληθείτε σε φυσική και διαγνωστική εξέταση.

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μπορεί περιοδικά να βελτιώνονται ή να υπόκεινται σε τροποποιήσεις οποιαδήποτε στιγμή.