Παρατίθενται ιδέες που μπορεί να βοηθήσουν στην αλλαγή του τρόπου που νοιώθει κανείς για τον εαυτό του.

· Να δίνεται περισσότερη προσοχή στην προσωπική περιποίηση. Όποιος φαίνεται καλά, νοιώθει και καλά.
· Καλό είναι να προσπαθήσει κανείς να μην σκέφτεται την σεξουαλική επαφή μόνο ως μια σεξουαλική πράξη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει περισσότερη θλίψη αν υπάρχει περιορισμένη όρεξη ή ενέργεια. Η σεξουαλικότητα δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει συνουσία. Υπάρχουν πολλές μορφές έκφρασης σεξουαλικότητας που δεν απαιτούν τόση ενέργεια και είναι ευχάριστες, όπως οι αγκαλιές, τα φιλιά και η φροντίδα. Η συζήτηση με τον σύντροφο μπορεί να οδηγήσει σε ευχάριστους τρόπους ανταλλαγής ευχαρίστησης.
· Τα βιβλία αποτελούν καλή πηγή πληροφοριών για τρόπους αυτο-βοήθειας. Οι τοπικές βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία διαθέτουν βιβλία που να πραγματεύονται τέτοιου είδους θέματα. Στο διαδίκτυο μπορείτε επίσης να ψάξετε για χρήσιμες ιστοσελίδες: επί παραδείγματι, υπάρχουν ιστότοποι όπου αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς δημοσιεύουν μηνύματα για την σεξουαλική δυσλειτουργία. Ίσως αποδειχθεί χρήσιμο να κατανοήσει κανείς ότι οι σεξουαλικές ανησυχίες ειναι κοινές, και ότι υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια.
· Το πιο σημαντικό είναι να, μην παραβλέπεται το πρόβλημα και να υπάρχει κατά νου η σκέψη ότι η θετική συμπεριφορά αποτελεί σημαντικό κομμάτι της καλής σωματικής υγείας.