Αναιμία είναι η κατάσταση κατά την οποία τα ερυθρά κύτταρα του αίματος είναι χαμηλά. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς του σώματος όπου και χρησιμοποιείται. Η τιμή της αιμοσφαιρίνης αποτελεί ένα μέτρο για το σύνολο της περιεκτικότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Τα φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης στο αίμα έχουν διαφορετική τιμή για τους άντρες και διαφορετική για τις γυναίκες. Επίπεδα κάτω από 120g/L στις γυναίκες και κάτω από 130g/L στους άντρες θεωρούνται μη φυσιολογικά, και δείχνουν αναιμία.

Σημείωση: όλα τα εργαστήρια δεν χρησιμοποιούν ακριβώς τις ίδιες τιμές όταν μετρούν ουσίες όπως η αιμοσφαιρίνη.