Αιμοκάθαρση σημαίνει «καθαρισμός του αίματος» – κι αυτό ακριβώς κάνει η θεραπεία. Το αίμα κυκλοφορεί μέσα σε ένα μηχάνημα που περιέχει ένα φίλτρο αιμοκάθαρσης (επίσης αποκαλείται τεχνητός νεφρός). Το φίλτρο αποτελείται από δυο χώρους που διαχωρίζονται από μια λεπτή μεμβράνη. Το αίμα περνά από τη μια πλευρά της μεμβράνης και το διάλυμα από την άλλη πλευρά της μεμβράνης. Οι τοξίνες και τα υγρά περνούν από το αίμα μέσω της μεμβράνης στο υγρό της κάθαρσης, το οποίο και αποβάλλεται. Το καθαρισμένο αίμα επιστρέφεται πίσω στην κυκλοφορία του αίματος.