Οι ασθενείς θα πρέπει να προσαρμόζουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους βάσει των καθορισμένων συνεδριών αιμοκάθαρσης. Ίσως χρειαστεί να πάρουν άδεια από την δουλειά ή το σχολείο πριν ξεκινήσετε την αιμοκάθαρση και κατά την έναρξη των θεραπειών. Εν τούτοις, όταν η υγεία τους σταθεροποιηθεί, θα είναι λογικά σε θέση να επιστρέψουν στις κανονικές τους ασχολίες. Αναλόγως ίσως χρειαστεί να προσαρμοστεί ο όγκος εργασίας ή να περιοριστούν κάποιες δραστηριότητες.