1. Μάθετε: ανακαλύψτε όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με την δωρεά οργάνων. Σκεφτείτε αν θέλετε να δωρήσετε όλα σας τα όργανα ή μόνο κάποια συγκεκριμένα.
2. Αποφασίστε: Μόνο εσείς μπορείτε να λάβετε την «σωστή» απόφαση. Θα πρέπει να είναι μια απόφαση που τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας θα συμφωνείτε. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή.
3. Δράστε: Αν αποφασίσετε πως θέλετε να γίνετε δωρητής οργάνων (και ιστών) μετά θάνατον, επικοινωνήστε με τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.