Τα προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων έχουν ένα σύστημα καταμερισμού (ή ταιριάσματος) έτσι ώστε η διανομή των οργάνων να βασίζεται σε δίκαια κριτήρια. Αυτά ίσως περιλαμβάνουν το κατάλληλο «ταίρι», τον χρόνο που έχουν ήδη περάσει σε λίστα αναμονής, και άλλους παράγοντες.