Όταν η αναιμία είναι ήπια, ίσως να μην υπάρχουν άσχημες επιδράσεις στον οργανισμό. Εν τούτοις, αν η αναιμία γίνει πιο σοβαρή, ίσως οδηγήσει σε μείωση της ενέργειας, σε κούραση, σε «διακοπή» της αναπνοής και κάποιες φορές σε ευαισθησία στα κρυώματα. Ο μοναδικός τρόπος για να διαπιστωθεί η αναιμία είναι ο έλεγχος των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματός, και ειδικά της αιμοσφαιρίνης.