Κάθε θεραπεία αιμοκάθαρσης συνήθως διαρκεί 3 με 4 ώρες, και συνήθως απαιτούνται τρεις θεραπείες εβδομαδιαίως (επίσης εξατομικευμένη θεραπεία σε ειδικές περιπτώσεις). Μόνο μια μικρή ποσότητα αίματος απομακρύνεται από το σώμα κάθε φορά. Έτσι, το αίμα θα πρέπει να κυκλοφορήσει μέσα στο μηχάνημα αρκετές φορές μέχρι να καθαριστεί.