Η αιμοκάθαρση μπορεί να γίνει σε νοσοκομειακές μονάδες αιμοκάθαρσης, σε ιδιωτικές μονάδες αιμοκάθαρσης (Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης) με βοήθεια από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σε κάποια κέντρα του εξωτερικού οι συνεδρίες αιμοκάθαρσης μπορούν να γίνουν ακόμα και κατ’ οίκον με τη βοήθεια μιας νοσοκόμας, ενός συντρόφου ή από τον ίδιο τον ασθενή. Απαιτείται ειδική εκπαίδευση για την αιμοκάθαρση κατ’ οίκον.