· Ποια φαρμακευτική αγωγή ή θεραπεία μπορεί να βοηθήσει με την σεξουαλική ανικανότητα ;
· Πώς μπορεί να προστατεύσει κανείς τον περιτοναϊκό του καθετήρα, την φίστουλα ή τον μόνιμο καθετήρα κατά την διάρκεια της σεξουαλικής επαφής;
· Τί συμβαίνει με την αντισυλληπτική μέθοδο στην περίπτωση της αιμοκάθαρσης;
· Για τους άνδρες: μπορούν να γίνουν πατέρες ενώ βρίσκονται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης;
· Για τις γυναίκες: μπορούν να μείνουν έγκυοι ενώ βρίσκονται σε θεραπεία αιμοκάθαρσης;
· Τί γίνεται με την σεξουαλική δραστηριότητα μετά από την μεταμόσχευση;
· Μπορεί κανείς να κάνει παιδί μετά από την μεταμόσχευση;