Η εισαγωγή βελόνων προκαλεί άλγος, αλλά μόνο προσωρινά. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους ασθενείς. Περιστασιακά μπορεί να εμφανιστεί ναυτία, μυϊκές κράμπες ή ζαλάδα, εξαιτίας της γρήγορης αφαίρεσης πολλών υγρών από το σώμα, που μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της αρτηριακής πίεσης.