Υπάρχουν μονάδες αιμοκάθαρσης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και σε αρκετά μέρη του κόσμου. Έχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για επισκέπτες που χρειάζονται θεραπεία αιμοκάθαρσης. Εν τούτοις, είναι απαραίτητο οι ασθενείς να το προγραμματίσουν αρκετό καιρό νωρίτερα εξαιτίας του περιορισμένου χώρου και προσωπικού. Η μονάδα αιμοκάθαρσης μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διευθετήσεις.