Αυτό σχετίζεται με την δωρεά οργάνων από ανθρώπους που έχουν πεθάνει. Η απόφαση του να γίνει κάποιος δωρητής οργάνων είναι πολύ προσωπική και θα πρέπει να κάνετε την επιλογή που εσείς κρίνετε καλύτερη. Είναι επίσης πολύ ουσιαστικό να επικοινωνήσετε αυτή σας την επιθυμία με την οικογένειά σας αφού ο πλησιέστερος συγγενής σας θα πρέπει να ερωτηθεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας συναίνεσης σε περίπτωση θανάτου σας.