Η δωρεά οργάνων σώζει ζωές και αποκαθιστά την υγεία. Μια μεταμόσχευση νεφρού δεν είναι θεραπεία αλλά αντιπροσωπεύει την καλύτερη πιθανή βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής για πολλούς ασθενείς που ζουν με νεφρική ανεπάρκεια. Η μοναδική θεραπεία διατήρησης στην ζωή είναι μέσω της αιμοκάθαρσης που καθαρίζει τεχνητά το αίμα.