Πολλές συσκευασίες φαρμάκων που για διάφορους λόγους δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιώτες ή έχουν λήξει, καταλήγουν κάθε χρόνο στους σκουπιδότοπους, επιβαρύνοντας το περιβάλλον με χιλιάδες ουσίες, πολλές από τις οποίες είναι τοξικές και επικίνδυνες. Πρόκειται για ληγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα. Με διάφορους μηχανισμούς και κυρίως μέσω της εισόδου τους στον υδροφόρο ορίζοντα, οι φαρμακευτικές ουσίες, είτε αυτούσιες είτε μετασχηματισμένες, εισέρχονται στο βιολογικό μας κύκλο.

 


Στ. Αγγελάκου-Βαΐτση, Ν. Βαΐτσης, Κ. Τρίγκα,
Π. Δουσδαμπάνης, Π. Πιλήση, Θ. Μπαρμπέρης, Μ. Μπροζιούτη

 

Categories: ΑΡΘΡΑ

Translate »