Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι τα αγροκτήματα είναι επικίνδυνα μέρη για να εργαστεί κάποιος. Τα περισσότερα ατυχήματα σε αγροκτήματα προκύπτουν όταν οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Βιάζονται, έτσι δεν φέρνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, ή έχουν αποκτήσει υπερβολική αυτοπεποίθηση και νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να φορούν τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό.


Στ. Αγγελάκου-Βαΐτση, Ν. Βαΐτσης,
Π. Δουσδαμπάνης, Π. Πιλήση, Θ. Μπαρμπέρης, Μ. Μπροζιούτη
Κωνσταντίνα Τρίγκα
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού
Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Categories: ΑΡΘΡΑ

Translate »