Παρουσίαση περιστατικού με πρωτοπαθή συστηματική AL – αμυλοείδωση

 

Παρουσίαση ενός περιστατικού με πρωτοπαθή συστηματική AL – αμυλοείδωση, που σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά με Νυχτερινή αιμοκάθαρση (Nocturnal Hemodialysis – NHD).
H Νυχτερινή αιμοκάθαρση κατ οίκον, επέτρεψε σημαντική μείωση στο ποσοστό υπερδιήθησης, που οδήγησε σε καλύτερη ανεκτικότητα ενώ συνείσφερε στην καλύτερη έκβαση, με την αύξηση της κάθαρσης της ουρίας, τον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων του φωσφόρου χωρίς τη χρήση φωσφοροδεσμευτικών και με την ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης παρά την διακοπή όλων των αντιυπερτασικών σκευασμάτων.

Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να ληφθεί υπ όψιν στη διαχείριση των ασθενών με νεφρική νόσο τελικού σταδίου και AL – αμυλοείδωση.

 

Περικλής Δουζδαμπάνης MD, Christopher Chan MD, FRCPC, Prof. Dimitrios G. Oreopoulos,
Κωνσταντίνα Τρίγκα
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού
Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Categories: ΑΡΘΡΑ

Translate »