Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες (bone morphogenetic proteins BMPs),

ανήκουν στην οικογένεια του αυξητικού παράγοντα μεταμόρφωσης-β

(uransforming Growth Factor – beta TGF-β) και

συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού,

στην κυτταρική επιβίωση, διαφοροποίηση και στην απόπτωση.

 

Ελληνική Νεφρολοφία 2009


Ζ. Κεφαλοπούλου
Κωνσταντίνα Τρίγκα
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού
Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού
Categories: ΑΡΘΡΑ

Translate »