Το διαυγοκυτταρικό καρκίνωμα του νεφρού (clear cell Renal Cell Carcinoma, ccRCC)

αποτελεί την πιο κοινή μορφή καρκινώματος του νεφρού.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν βιολογικοί δείκτες για την έγκαιρη διάγνωση και πρόγνωσή του.

Η διάγνωση γίνεται σε νεότερες υλικίες σε σχέση με το παρελθόν,

ενώ συχνά πρόκειται για τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικό έλεγχο.

Το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η πολυκιστική νόσος των νεφρών, η αρτηριακή υπέρταση,

αλλά και γενετικά αίτια όπως το σύνδρομο Von Hippel-Lindau,

φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμφάνιση καρκινώματος στο νεφρό.

 

 

Ελληνική Νεφρολοφία 2012

Μ. Γκέρμπεση
Ζ. Κεφαλοπούλου
Γ. Σωτηροπούλου – Μπονίκου
Κωνσταντίνα Τρίγκα
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού
Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Categories: ΑΡΘΡΑ

Translate »