Μελετήθηκε η επιβίωση της βατότητας αγγειακής προσπέλασης αιμοκαθαιρόμενων και συχετισμοί με ηλικία, κάπνισμα και σακχαρώδη διαβήτη.

 

Α. Καζαντζή, 

Κωνσταντίνα Τρίγκα
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού
Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Categories: ΑΡΘΡΑ

Translate »