Η Μεταμόσχευση Νεφρού

Ο Κυανούς Σταυρός Πατρών είναι η ιδιωτική  μονάδα  αιμοκάθαρσης με το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού στην περιοχή μας. Λόγω  έλλειψης  νεφρικών μοσχευμάτων, 
η ιατρική ομάδα του Κυανού Σταυρού Πατρών – προωθεί άμεσα και αποτελεσματικά την μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη. Αναφορικά , το έτος 2021-2022 διεκπεραιώσαμε με απόλυτη  επιτυχία πέντε μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη σε ασθενείς μας.  
Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική επιλογή για τους ηλικιακά νεότερους ασθενείς με τελικού σταδίου χρόνια νεφρική νόσο. Συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας, η μεταμόσχευση υπερτερεί όσον αφορά την επιβίωση και την ποιότητα ζωής.  Η μεταμόσχευση  μπορεί να είναι είτε από αποβιώσαντα δότη, είτε από ζώντα δότη.

Αναφορικά , το έτος 2021-2022 διεκπεραιώσαμε με απόλυτη  επιτυχία πέντε μεταμοσχεύσεις νεφρού από ζώντα δότη σε ασθενείς μας.  

ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Translate »