Αιμοκάθαρση - Αιμοδιήθηση

 

     

Στη νεφρολογική μας μονάδα εκτός από την κλασική αιμοκάθαρση, διενεργείται και αιμοδιήθηση με σάκους και on line αιμοδιαδιήθηση.
Οι υποδομές της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού πληρούν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και εξυπηρετούν κάθε απαίτηση.

Με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας που εγγυώνται απόλυτη ασφάλεια για τους ασθενείς, εκτός από την κλασική αιμοκάθαρση, διενεργείται και αιμοδιήθηση με σάκους και on line αιμοδιαδιήθηση με διπλό πέρασμα αντίστροφης ώσμωσης.

Ο ασθενής υπόκειται σε υπέρηχο καρδιάς κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκαθάρσης για έγκαιρη αναγνώριση καρδιολογικού κινδύνου χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Σημαντική είναι και η ποικιλία φίλτρων αιμοκάθαρσης, υψηλών προδιαγραφών High και Low Flux -για την κάλυψη όλων των αναγκών των ασθενών-, αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία ή ατμό.


Search