02              

 

 

 

Η γκρεμλίνη είναι μια πρωτεϊνη,που "προσδένεται" με τις
Οστικές Μορφογενετικές πρωτεϊνες-(Bone Morphogenic proteins)
ΒΜΡ-2, ΒΜΡ-4 και ΒΜΡ-7 εμποδίζοντας τη δέσμευση
και αλληλεπίδραση των BMPs με τους υποδοχείς τους.
Από πειραματικές μελέτες προκύπτουν ενδείξεις συμμετοχής της στη νεφρογένεση, στη μετανεφρική ανάπτυξη για τη δημιουργία του ουρητήρα, αλλά και στη παθογένεια της διαβητικής νεφροπάθειας.

 

 

 
 
 

ACHAIKI IATRIKI Volume XXX

Κωνσταντίνα Τρίγκα 
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού

Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Κυανούς Σταυρός Πατρών © 2021 Powered by Dynacomp S.A

Search