01              

Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες (bone morphogenetic proteins BMPs),

ανήκουν στην οικογένεια του αυξητικού παράγοντα μεταμόρφωσης-β

(uransforming Growth Factor – beta TGF-β) και

συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού,

στην κυτταρική επιβίωση, διαφοροποίηση και στην απόπτωση.

 

Ελληνική Νεφρολοφία 2009

 
 
 
Κ. Τρίγκα
Ζ. Κεφαλοπούλου
Κυανούς Σταυρός Πατρών © 2016 Powered by Dynacomp S.A

Search