01              

Οι οστικές μορφογενετικές πρωτεΐνες (bone morphogenetic proteins BMPs),

ανήκουν στην οικογένεια του αυξητικού παράγοντα μεταμόρφωσης-β

(uransforming Growth Factor – beta TGF-β) και

συμμετέχουν στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού,

στην κυτταρική επιβίωση, διαφοροποίηση και στην απόπτωση.

 

Ελληνική Νεφρολοφία 2009

 
 
 

Ζ. Κεφαλοπούλου
Κωνσταντίνα Τρίγκα 
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού

Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Κυανούς Σταυρός Πατρών © 2021 Powered by Dynacomp S.A

Search