01              

Ο αυξανόμενος αριθμός των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

και ανάγκη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας καθιστούν

την αναγέννηση του νεφρικού ιστού επιτακτική ανάγκη.

Η νεφρική αναγέννηση μέσω ενηλίκων νεφρικών αρχέγονων (stem) κυττάρων,

μπορεί να επιτευχθεί μέσω δημιουργίας in-vitro ενός αναπληρωματικού οργάνου από αρχέγονα κύττρα ή από εμβρυικό ιστό,

τοπική μετανάστευση από την κυκλοφορία του αίματος ή επαναδιαφοροποίηση εγγενών αρχέγονων κυττάρων

ή θεραπεία με αρχέγονα κύταρρα ex vivo.

 

Ελληνική Νεφρολοφία 2012

 
 
 

Γ. Σωτηροπούλου - Μπονίκου
Μ. Γκέρμπεση
Ζ. Κεφαλοπούλου
Κωνσταντίνα Τρίγκα 
Eιδική ιατρός Κυανού Σταυρού

Διευθύνων Σύμβουλος Κυανού Σταυρού

Κυανούς Σταυρός Πατρών © 2021 Powered by Dynacomp S.A

Search