Η επιθηλιακή προς μεσεγχυματική μετάβαση (EMT–epithelial to mesenchymal transition) αντιπροσωπεύει την αλλαγή του φαινότυπου των επιθηλιακών κυττάρων προς κύτταρα μεσεγχυματικού τύπου. Μετάβαση των επιθηλιακών κυττάρων, σε μεσεγχυματικά συμβαίνει κατά την εμβρυογένεση και σε καταστάσεις φλεγμονής και επούλωσης των ιστών. Η μετάβαση αυτή χαρακτηρίζεται από απώλεια των διακυττάριων συνδέσεων και από απόκτηση μεταναστευτικών και διεισδυτικών ιδιοτήτων.

 

Δρ. Τρίγκα Κωνσταντίνα, Ιατρός Νεφρολόγος, Κυανούς Σταυρός Πατρών-Ιδιωτικό Ιατρείο (2610-450797)

Γκέρμπεση Μαρία, Επιμελήτρια Α Τμήμα Παθολογοανατομίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο Πατρών

Γεωργία Σωτηροπούλου-Μπονίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο Πατρών

Κυανούς Σταυρός Πατρών © 2016 Powered by Dynacomp S.A

Search