Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 slider02    slider01    slider03

 

Ιατρική φροντίδα


Η ιατρική φροντίδα παρέχεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτει πολυετή εμπειρία.

 

 
                               

Αιμοκάθαρση - Αιμοδιήθηση


Στη νεφρολογική μας μονάδα εκτός από την κλασική αιμοκάθαρση, διενεργείται και αιμοδιήθηση με σάκους και on line αιμοδιαδιήθηση.

 

 
                            

Παροχές στους ασθενείς


Ευρύχωρος και ευχάριστος χώρος αιμοκάθαρσης με ηλεκτροκίνητες πολυθρόνες και κρεβάτια  αιμοκάθαρσης με ρύθμιση από χειριστήρια.

 

 

Search